Sunday, March 21, 2010

Photos in SPE
With President of Struga Poetry EveningsDirector of SPE
Лийтэв, Траян Петровски, Бранко, Саэд Гойда /Араб/
Петровскийн зуслан /Арбинова/Македонийн малчин айлд
Струга яруу найргийн үдэшийн уншлага /нуурын эрэг, сүмийн үүдэнд/

No comments:

Post a Comment